Riksförbundet Finska Krigsbarn (RFK) 
                      En intresseorganisation för finska krigsbarn.

 

 

 

           RFK ska utgöra stöd för medlemmarna genom att 

- visa förståelse för och samtala kring de ovanliga erfarenheter som de finska krigsbarnen har haft,
- medverka till att band knyts mellan familjemedlemmar och andra personer som förlorat kontakten med varandra, samt hjälpa dem som vill bedriva släktforskning,
- samla och sammanställa medlemmarnas erfarenheter av de skeden i historien som fått genomgripande personliga konsekvenser för de evakuerade barnen,
- förnya och förbättra kontakten med den finska kulturen,
- organisera samarbete med andra krigsbarnsorganisationer i de nordiska länderna,
- uppmuntra studier i finska språket,
- samarbeta med nationella och internationerlla föreningar med liknande inriktning,
- aktivt verka för att medlemmarnas erfarenheter delges lagstiftare och migrationsmyndigheter i migrationsfrågor.

 

Styrelse 2016
  
Irja Olsson. Ordförande 
Näckrosstigen 7
806 49 Gävle
Tfn. 026-16 76 78,  Mobil 070-574 37 74
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
  
Ledamöter:
 
Hilkka Mälarstedt. Vice ordförande
Upplandsgatan 64
113 28 Stockholm
Tfn. 08-30 55 09, Mobil 070-752 29 12
  
Kielo Bengtsson 
Kaprisgatan 180

424 44 Angered
Tfn. 031-330 66 65, Mobil 072-741 45 00
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
 

Annette Eiserman-Wikström. Kassör
Kullavägen 3 B
435 43 Pixbo 
Tfn. 031- 88 56 90, Mobil 070-713 36 73 
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
  
Pirjo Lindell
Tröskargatan 8. 4 tr
583 34 Linköping
Tfn. 013-21 03 44
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
 
Adjungerad
  
Kai Rosnell. Sekreterare
Kölängsv. 10
741 42 Knivsta 
Tfn. 018-380009, Mobil 070-75 75 480.
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen


Ersättare
 
Sinikka Ortmark Stymne
Hantverkargatan 75
112 38 Stockholm
Tfn. 08-652 89 07, Mobil 073-618 02 96
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen  
  

Sven-Olof Larsson   2:a ersättare
Krongatan 15 C
Tfn. 016-14 89 02. Mobil  070-590 34 05
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen  
 
Tapani Rossi
Frejgatan 3 D
243 34 Höör
Tel. 0413-24 23 6
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
 
 
Revisorer
 
Hilkka Mitander 
Nygatan 9.
65 220 Karlstad.
Tel. 054- 56 19 73
  
Asko Salkola
Utlandagatan 8 B
41 261 Göteborg.
Tel. 031-713 28 76.
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
 
 
 
Ersättare
 
Inga Korte
Bona 337 
591 72 Motala
Tfn. 0141-22 10 67
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
 
 
 
Valberedning
 
Pentti Käppi
Östra Skansgatan 10
413 02 Göteborg
Tfn. 031- 29 16 88
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
 
 
Reino Wikström
Kullavägen 3 B
436 43 Pixbo
Tfn. 031- 88 56 90, Mobil 070-660 78 33
 
 

Senast uppdaterad ( 2017-03-01 17:11 )