Föreningen för Finska Krigsbarn i Mellansverige, FKMS

 

Vi är en förening av Finska krigsbarn boende i Värmland, Närke, Västmanland, Södermanland, Östergötland samt delar av Västergötland.

Föreningen bildades 1992, samma år som Riksförbundet Finska Krigsbarn, och vi anslöt oss genast till förbundet. Initiativet till föreningen togs av Erik Netz, Västerås, som också blev RFK:s förste ordförande. Ordförande för FKMS blev Raimo Berglund, Västerås. Han var kvar som ordförande för föreningen ända fram till 2002. Då valdes Pirkko Ahlin, Karlstad, till ordförande och var det ända fram till 2012.Sedan valdes Aulis Hansson, Linköping till ordförande och från mars 2014 är Pirjo Lindell, Linköping, ordförande för Föreningen Finska Krigsbarn i Mellansverige. 

Föreningen har under de år den verkat varit mycket aktiv. Flera stora sammankomster har hållits i Västerås, Eskilstuna, Örebro, Linköping, Norrköping och Karlstad.

 

Program för år 2015 finns under Möten och fester.

Föreningen har idag ca  90 medlemmar.

Medlemsavgiften är 200 kronor för enskild medlem och 250 kr för familjemedlemskap.

Senast uppdaterad 2014 07 28

 

 

 

 

Senast uppdaterad ( 2015-10-11 12:35 )