Med sina 3 regionla föreningar och de Direktanslutna är RFK en paraplyorganisation för de cirka 500 medlemmar som är anslutna till dessa föreningar. För att levandegöra krigsbarnens historia och verka för bättre villkor för de finska krigsbarnen behöver vi just dig.

 

RFK:s högsta organ är årsmötet. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, samt en representant från varje lokalförening och till RFK direktanslutna.

 

Övriga syften är bl.a.

 

  • att hjälpa till att återupprätta förlorade familjekontakter

 

  • att dokumentera medlemmarnas erfarenheter

 

  • att förbättra kontakten med den finska kulturen och språket

 

  • att samarbeta med motsvarande föreningar samt föreningen Norden, Unicef etc.

 

  • att bilda opinion mot åsidosättande av barns rättigheter

 

  • att informera om forskning och litteratur om finska krigsbarn

 

Har du saker du vill att vi ska driva? Kontakta oss. Vi finns till för dig!

 

Läs mer om lokalföreningarna under rubrikerna till vänster. Information finns om styrelsesammansättning, sammankomster m.m.

 

  • RFK:s organisationsnummer: 878001-7862

 

 • RFK:s postgironummer: 424 54 97-5

Senast uppdaterad ( 2015-10-11 12:41 )