Okända fakta om finska krigsbarn i Sverige.

Räddade till livet. Om en stor svensk hjälpinsats för Finlands barn 1939-1949

Författare: Tapani Rossi, 2008.

Tusentals finska barn fick vård på svenska sjukhus under krigsåren. Många av de finska barn som placerades på barnhem hade både finska vårdare och tillgång till finsk-språkiga lärare och varandra. De kom hem med sitt modersmål i behåll till skillnad från de barn som placerades i fosterhem. De här nya rönen är resultat av flera års forskning om finska krigsbarn på svenska barnhem och sjukhus 1939-1949.

Boken beskriver hur den svenska lokalbefolkningen organiserade sig för att hjälpa de tusentals barn som måste få vård för att bli friska eller överleva. Mer än 400 sjukvårdsinrättningar, konvalescenthem och barnhem inrättades under krigsåren enbart för tusentals finska barn, som inte kunde eller fick komma till svenska fosterhem. Minst 3 000 av dem var så svårt sjuka eller undernärda att de inte hade överlevt utan de svenska insatserna. Det svenska folkets engagemang blev som en folkrörelse. De frivilliga insatserna kan inte nog beundras. Samtidigt undanhålles inte negativa inslag som kunde finnas i vården. Barnhemmet var inte det egna hemmet. Sjukhusvistelse utan anhörigas besök eller tröst - det satte sina spår.

Några inlägg om barnhem finns i bloggen www.krigsbarn.com t.ex. barnkolonin på Fängenhällarna, barnhemmet i Kumla,  Barnhotellet Anglais, kolonin på Sjöarp.

Läs om hur svenska folket räddade livet på tusentals finska barn.
Boken kan beställas direkt från författaren.

Senast uppdaterad ( 2014-07-28 12:36 )