Litteratur om och av krigsbarn

De första böckerna som beskrev de finska krigsbarnstransporterna var Centrala Finlandshjälpens rapport ”Hur Sverige hjälpte Finland” från 1940, där flera kapitel ger en inblick i hur Vinterkrigets barnmottagning genomfördes. Senare samma år utkom ”Vi var också med. Barnen i finska kriget.” Den utgick från barnens perspektiv och var såväl dokumentär som personlig. År 1943 gav den finska Barnförflyttningskommittén ut en antologi, en rapport om hur barnmottagningen genomförts i Sverige ”Med 40 .000 finska barn i Sverige. En folkvandring i smått.” Nästa bok kom 1949, även den från Finland och heter på svenska ”Finlands barn tacka”. Den är trespråkig ock skildrar i ord och bild hur barntransporterna genomfördes och barnen mottogs i Sverige och Danmark och slutligen reste hem. Sedan var det tyst i flera år, till 1977 då Annu Edvardsen (nu Liikkanen) analyserade vad som egentligen hände och med ledning av det gav sin bok den träffande titeln ”Det får inte hända igen.”

Jag tror att det var Annus bok som raserade ”tystnadsvallarna”. Efter den boken har såväl självbiografiska- som faktaböcker, uppsatser och skrifter utkommit i en allt stridare ström både i Sverige och Finland. Till strömmen av litteratur kommer också olika grader av vetenskapliga utredningar. Pertti Kavéns doktorsavhandling kommer i en svensk version i maj 2012.

Här nedan finns länk till RFK:s mycket omfattande bibliografi med svensk, finsk och dansk litteratur. Den innehåller också uppgifter om filmer, teaterpjäser, tidskrifter mm. Länk finns också till en förteckning över främst internationell engelskspråkig krigsbarnslitteratur.

Tapani Rossi

RFK:s bibliografi, främst svensk och finsk.

Engelskspråkig bibliografi.

Senast uppdaterad ( 2014-07-28 12:29 )