Den 1 januari 2010 trädde en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft i Sverige. Lagen gäller i hela Sverige och ger en grundskydd för landets historiska nationella minoriteter och deras språk. Länstyrelsen i Stockholms län och sametinget har av regeringen i uppdrag att informera om lagen samt följa och redovisa hur den efterföljs.

Av de fem minoritetsspråk är finska det största och idag ingår 31 kommuner i det finska förvaltningsområdet. Det innebär att dessa kommuner bl.a. har skyldighet att anordna äldre- och barnomsorg på finska om någon i förvaltningsområdet så önskar.

Sinikka