Den 20 november ska bli ”En dag för krigets barn”

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnens rättigheter. Samma dag, den 20 november 2011, vill vi ära krigets barn! Lyfta fram barnens situation i krigsdrabbade länder och regioner tillsammans med din organisation!   Börja planera program redan nu och anteckna datum i din almanacka.

Barn drabbas av kriget överallt i världen! Andra världskriget 1939-45 ledde bland mycket annat till världens kanske största barnförflyttning. Miljontals barn i hela Europa flyttades från sina hem undan krigets fasor, antingen ut på landet till tryggare områden i sina egna hemländer eller till andra länder som inte var lika hårt drabbade av kriget. I nästan alla länder i Europa har många av dessa före detta krigsbarn, som nu nått pensionsåldern, organiserat sig i föreningar och förbund för att bearbeta sina minnen och öden.

Finska barn blev en av de största krigsbarnsgrupperna. Omkring 80 000 barn sändes från Finland till Sverige för att vistas där under kortare eller längre tid i väntan på fred. De yngsta var bara omkring några månader gamla, de äldsta 14 år. Men även barn som stannade i Finland drabbades av kriget. Idag finns där föreningar för de evakuerades och civila veteranernas barn, tyska soldaters barn, civila krigsfångarnas barn och de krigsvärnlösa som förlorade en eller båda föräldrar i kriget. Riksförbundet Finska krigsbarn har i dag närmare 900 medlemmar, krigsbarn som av olika skäl kom att stanna i Sverige. I Finland finns ett motsvarande förbund med omkring 2 000 medlemmar.

Vi kom med båt eller tåg, ensamma eller i syskongrupper. Vi rycktes upp från våra hem och placerades i främmande miljö hos människor som talade ett språk som vi inte förstod. För de av oss som var sjuka blev vistelsen i Sverige en förutsättning för tillfrisknande och överlevnad. Många av oss minns vistelsen som en lycklig tid som utöver trygghet gav oss ett nytt språk, nya släktingar och nya vänner. För andra krigsbarn överskuggade längtan efter mor, far och syskon i Finland den trygghet som fosterfamiljen i Sverige kunde erbjuda. Men den traumatiska separationen från våra familjer i Finland, och senare från Sverige, har lämnat svårläkta sår i själen. Många av oss har under hela livet haft svårt att veta var vi hör hemma, i Finland eller i Sverige. I bästa fall har vi fått två kulturer och två språk – och därmed ett rikare liv.

Dessvärre pågår i världen fortfarande krig och konflikter som försätter barn i liknande känslolägen och separationstrauman som vi upplevde för 70 år sedan. De yttre omständigheterna är sämre för dagens ensamkommande barn än för krigsbarnen för 70 år sedan. Vad dessa barn behöver är en nära människa som bryr sig och ger kontinuitet i livet. Bara under  2010 kom närmare 3 000 flyktingbarn ensamma till Sverige. Omkring 350 av dem har försvunnit från år 2009. Hur många ensamkommande flyktingbarn och barn som drabbats på andra sätt av krig och konflikter finns i Europa, ja i hela världen?

Vi finska krigsbarn vill inte bara hjälpa och stödja varandra. Med våra upplevelser och erfarenheter vill vi också försöka hjälpa dagens krigsbarn. Gemensamma aktiviteter på En dag för krigets barn skulle stärka alla krigets barn. Börja planera redan nu!

Visa att du bryr dig!

 

 

 

 

Senast uppdaterad ( 2011-03-08 10:18 )