img_5999

Riksmötet i Kungälv 27 - 29 maj 2011

I stark vind och regnstänk möttes krigsbarnen till riksmötet på Nordiska folkhögskolan i Kungälv i slutet av maj. Naturen lyste i gröna nyanser, syrenerna blommade och Bohus fästing lystes stundtals upp av solstrålarna. Vi var hundratal krigsbarn från Finland och Sverige som sjöng både Vårt land och Du gamla och fria när flaggorna för våra länder hissades upp i den starka vinden.

img_5990

Socialrådet Timo A Tanninen från Finlands ambassad höll öppningsanförandet. Han framförde hälsningarna från Finlands nya ambassadör Harry Helenius, som själv var förhindrad att delta.

img_6026

Pentti Käppi intervjuade krigsveteranen Aapo Knaapi om hur han hade haft det i kriget. Knaapi berättade att av åtta i samma ”korsu” hade hälften stupat. Pertti Kavén berättade om de politiska faktorerna om barnförflyttningar till Sverige under och efter kriget. Irja Olsson skriver i sin artikel mera om detta.

På årsmötet tog jag upp vad som har hänt och händer år 2011. RFK har skickat sitt första remissvar till socialdepartementet. Det gäller ersättning till barn i Sverige som varit utsatta för vanvård t.ex. på barnhem. RFK krävde att även de finska krigsbarnen som utsatts för vanvård ska ingå i den gruppen. Vi räknar med att svara på remisser som berör oss även i framtiden.  Vi kommer att ha representanter i Åbo ”Finland i våra hjärtan”. Vi kommer att delta i konferensen i Readings universitet där Evacuees Reunion Association i England samlar krigsbarn från flera länder. Vi planerar att ha en gemensam aktivitet med krigsveteraner och invalider på Finlands ambassad i oktober. En mycket viktig sak är att fortsätta arbetet med att arkivera våra dokument för eftervärlden.  

img_6052

RFK och lokalföreningarna tackade Kielo Bengtsson med en sommarbukett efter middagen. Bra organiserat program av Kielo och Göteborgsföreningen! Tack för det!

Samtalens vågor gick höga under kvällen. Pentti Käppi, f.d. rektorn i skolan och Stig Sanberg underhöll med sång och musik. Efter desserten delades ut ett antal vinster i dagens lotteri. Helsingforsarna lyckades kamma in nio av ett trettiotal vinster.  Sedan blev det dans …

 img_6054

Pressen hade uppmärksammat riksmötet. Göteborg Posten hade en intervju med Marjatta Wallenius-Heneborn, tidningen i Kungälv hade intervjuat Kielo Bengtsson som också hade intervjuats av SisuRadio. Hoppas uppmärksamheten resulterar i flera nya medlemmar till Göteborgsföreningen!

Följande dag tog Tapani Rossi upp verksamheten på barnhem, barnsjukhus och isoleringsanstalter under kriget. Då fanns 380 barnhem enbart för finska barn. Omkring 20 000 barn togs hand om i Sverige och denna hjälpinsats kostade 4 000 000 000 Skr i nutidens penningvärde. Frivilligt arbete var omfattande, Röda Korset och Rädda barnen. Det stickades och syddes överallt, även hos Maija Sandler.

img_6060       img_6061        img_6055

Krigens barn finns tills alla krigen tar slut. Louise Parbring, från Social resursförvaltning i Göteborg, beskrev dagens situation för ensamkommande barn. Hon påpekade att ensamkommande barn eller ungdomar inte själva har valt att komma hit. De har svårt att berätta om t.ex. bakgrunden till sin flykt när de är långt borta hemifrån i ett främmande land. De är ofta hårt pressade i en utsatt situation. Barnet träffar många människor hos kommunen, migrationsmyndigheter, de får träffa goda män, tolkar, polisen, skola, socialsekreteraren …

img_6064

Det intressanta var att ett nytt boende hade skapats i Göteborg där tjugotal ungdomar mellan 15 och 17 år bor. I den ena våningen bor pojkar och i den andra, flickor. De lagar sin mat, sköter sina kläder och lär sig vardagssysslor för att senare klara ett eget boende. Den här boendeformen ger ungdomarna nya vänner och trygghet. De får lära sig de sociala koderna, hur olika könen umgås med varandra och att visa respekt för varandra. De är fantastiska ungdomar! De läser sina läxor och vill uträtta något i sina liv, ansåg Parbring.

Utan krig blir det inga krigsbarn eller flyktingbarn.

Mera om riksmötet kan du läsa i FINSKA KRIGSBARN, medlemsnytt från RFK som kommer ut inom kort. Jag tackar de närvarande medlemmarna för förtroendet att bli vald till ordförande i Riksförbundet Finska Krigsbarn ett år till!

Ha en skön Midsommar!

Texdt och foto: Sinikka Stymne

 

 

 

 

Senast uppdaterad ( 2011-06-13 17:25 )