Glädje och sol i Tyringe då RFK firade 20 års jubileum.

20120517-19__RSMTE_RFK_001

 Det var här nästan alldeles intill Tyringe kurhotell som vi förväntansfulla finska krigsbarn samlades för att fira Riksförbundets 20 års jubileum. Vi mottogs med glada igenkännande skratt och kramar. Vi var många, drygt 120 som rest långa vägar, en stor grupp ända från Finland för att inte missa detta länge väntade möte. Sydsveriges Finska Krigsbarnsförening hade valt en naturskön plats med bokskogar och sköna promenadstigar för dem som hann ta en promenad vid frukosten eller efter föreläsningarna. Solen ömsom sken och ömsom gömde sig bakom molnen men det var varmt och skönt så som det bara kan vara i Skåne.

20120517-19__RSMTE_RFK_006

Vi började med flagghissning och nationalsångerna.

20120517-19__RSMTE_RFK_012

Riksförbundets ordförande Sinikka Ortmark  Stymne hälsade oss mer officiellt välkommen och öppnade därmed 20 års jubileumsfest och årsmötet.

20120517-19__RSMTE_RFK_013

Chefredaktör Kai Rosnells tjugoårskrönika var en bred berättelse i ord och bild. Kai beskrev hur RFK utvecklats från en blygsam start i Borlänge 1992 till en stark riksorganisation med sex lokalföreningar och de direktanslutna medlemmarna. Kai har ofta debatterat och krävt rättvisa för krigsbarnen. Vi minns hans kamp för att krigsbarnen, precis som veteranerna skulle få tillbaka finska medborgarskapet gratis, och det fick vi. En milstolpe i RFK: 20 åriga historia. Ändringen av faderskapslagen är en annan stridbar fråga som han driver. Krigsbarnsstatyn i Haparanda var ett projekt som tog många år att förverkliga. Pirkko Ahlin som projektledare arbetade idogt för att få pengar till statyn, i hand i hand med Taisto Vihavainen, ordförande för Centralförbundet för krigsbarnsföreningarna i Finland. Vi var många som deltog arbetet men nu står statyn där till allas vår glädje.

20120517-19__RSMTE_RFK_022

 Universitetslektor emeritus, Sten Kindlundh redovisade resultat av sin forskning av ”Fortsättningskriget” Han gav delvis en ny bild av Finlands kamp om att få tillbaka de förlorade områdena i Karelen.  Enligt honom var Finland inte ensam om kräva tillbaka det som en gång förlorats, liknande strider pågick på flera håll på kontinenten i genom kriget splittrade stater. En kamp för sitt eget land.

20120517-19__RSMTE_RFK_023

 Pertti Kavén talade den här gången inte om krigsbarn, trots sin att han nyligen hade utkommit med sin bok ”Krigsbarnen” med underrubriken ”Förväntningar och verklighet”. Den baserar sig på hans doktorsavhandlig, när han hösten 2010 doktorerade vid Helsingfors Universitet. Pertti Kavén redogjorde istället ”Finska kvinnans insats i totalförsvaret. Under nästan en timmes tid fick finska kvinnorna ett erkännande för sitt professionella arbete under krigsåren, en plats i Finland krigshistoria, och i våra hjärtan.  Pertti Kavén skänkte 100 ex av sin bok till RFK. En välkommen förstärkning till Riksförbundets bokförvärv och lokalföreningarna som också fick några ex till försäljning.

20120517-19__RSMTE_RFK_026

Sinikka Stymne tillsammans med Soini Andersson från festarrangörerna , var naven  under jubileumsdagarna,  stod ofta sida vid sida och svarade på frågor.Deras samarbete fungerade smidigt men då är också Soini vice ordförande i Riksförbundet.

 

20120517-19__RSMTE_RFK_059

Anita Lalander, en sprudlande glad författare till ”Dagbok från fronten” En frontlottas dagbok. Där beskrivs hennes mor, Ella Kitunen 1890-1988, en kvinna med både hjärta och karaktär. Ella Kitunen, en imponerande kvinnogestalt som verkade bland de sårade och stridande, och utsattes för faror som hon inte alltid varken förstod och var vuxen för.

 

Årsmötet då?

Det gick som på räls. Den lokala pensionärsorganisationens ordförande Berit Pålsson var rutinerad mötesledare så allt gick så smidigt som ett välförberett årsmöte ska göra.  De lokala representanterna var givna för ny- och återval. Den stora förändringen blev då Sinikka  Ortmark  Stymne hade  anmält att hon efter två år som riksordförande ville lämna sitt uppdrag. Till ny ordförande valdes undertecknad, Irja Olsson

  20120517-19__RSMTE_RFK_045

Sinikka fick mycket tack för sitt oförtröttliga arbete, bl.a. startade och utvecklade hon vår  hemsida, ett gigantiskt arbete och fördjupade kontakterna med krigsbarnsvännerna i Finland  och i andra länder. Här blir hon uppvaktad av undertecknad, och får som tack min bok ”Soldatens dotter”

 

20120517-19__RSMTE_RFK_036

Det var många andra som ville gratulera  jubilerande RFK .Sydsveriges finska krigsbarn  överlämnade  föreningens alldeles nytillverkade, och mycket vackra bordstandar i svenska och finska färger. Centralförbundet för Krigsbarnsföreningarna i Finland gratulerade och gav RFK,  Sanna Koivistos, krigsbarnstaty ”Liten evighet”. Den verkliga statyn kan ses i den lummiga strandparken i Kemi, i Finland.  

Sedan var det dags för Sinikka Ortmark Stymne att bli tackad. Först i raden var ordförande för Sydsveriges finska krigsbarn, Soini Andersson.

 

20120517-19__RSMTE_RFK_048

20120517-19__RSMTE_RFK_038 

Sinikka och Kielo Bengtsson,  från Göteborgsföreningen.

20120517-19__RSMTE_RFK_050

 Sinikka och  Hilkka Mälarstedt, från Stockholmsföreningen

 

20120517-19__RSMTE_RFK_051

Pirkko Ahlin, mångårig ordförande för RFK och mellansvenska krigsbarnsföreningen lämnade riksstyrelsen och blev uppvaktad med blommor och avtackad av Kai Rosnell

 

20120517-19__RSMTE_RFK_053

 Här har vi bilden på den nya styrelsen. Bakre raden, från vänster: Kai Rosnell, adjungerande sekreterare, Kielo Bengtsson, Göteborg,  Jouko Rajaniemi, och Raija Hermansson, Gävle-Dala, Soini Andersson, Sydsverige, Kyösti Ritola, Göteborg. Främre raden: Aulis Hansson, Mellansverige, Maija-Liisa Hedgren, direktanslutna, Irja Olsson, RFK, Hilkka Mälarstedt, Stockholm. 

Tyringe kurhotellets frukostar och middagar var formidabla. Lagade med omtanke. Personalen gjorde sitt yttersta att vi skulle trivas och det gjorde vi.

Överhuvudtaget kan man säga att hela 20 års jubileumsarrangemang var professionellt planerat och genomfört, allt gick smidigt och ingångstiderna hölls minutiöst. Stämningen var varm och trivsam, det märks att mycket möda hade lagts på för alla skulle känna sig väntade och välkomna.

 På kvällen underhöll Trio Fenix med både operettmelodier och hjärtsmekande tangon och lite rappare dansmusik.

Russinet på allt var Helge Franke, ett krigsbarn och musiker. Han träffade sin biologiska far först vid 30 års ålder. De hade inget gemensamt språk men fadern tyckte om att sjunga och spela lite munspel.  Helge hade tagit med sig sitt dragspel och lärde sig faderns sånger. De hittade en gemensam sträng, musiken blev en bro där far och son kunde mötas. Helge hade fått en åttasträngad kantele då han fyllde år. Kantele hade han aldrig spelat förut, men sedan skaffade han en femsträngad kantele, den ursprungliga. Vi fick höra honom spela Konevitsan kirkonkellot på den femsträngade kantelen. Den berör en alltid lika djupt men den större hade en klang som jag aldrig mött tidigare, mjuk och rent himmelsk ljuv.Tyvärr har jag bara ett foto på Helge Franke då han på flagghalningen ackompanjerar oss med sitt dragspel när vi sjunger nationalsångerna vid avslutningen. Och då sken solen på oss alla

20120517-19__RSMTE_RFK_070

Vi är med, nästan alla. 

20120517-19__RSMTE_RFK_002

Två riksordföranden, Pertti Kavén och jag säger: Hej då! I bakgrunden Eila Damm och Raija Hermansson

20120517-19__RSMTE_RFK_069

Och nu är 2012 års årsmöte och 20 årsjubileum över. Ha en bra sommar!

Text Irja Olsson. Foto Evans Olsson

 

Senast uppdaterad ( 2014-07-28 12:55 )