I Sverige förbereds en lag om ersättning (250 000 SEK) till personer som utsatts för vanvård/övergrepp av allvarlig
art under sin tid i fosterhem/barnhem. (Proposition 2011/12:160)
Det ser ut som om de finska krigsbarn som också utsatts för övergrepp lämnas utanför möjligheten till ersättning.
Riksförbundet Finska Krigsbarn i Sverige protesterar mot denna diskriminering.
Läs vårt dokument med beskrivning av krigsbarnens situation då och våra argument för ersättning.

Kai Rosnell
sekreterare Riksförbundet Finska Krigsbarn

  

Senast uppdaterad ( 2014-07-28 12:50 )