finska_kyrkan

En dag för krigets barn – den 20 november

Novemberdagen var kort och molnig, solstrålarna bröt igenom molnen då och då när närmare 80 människor, de flesta krigsbarn, samlades i Finska kyrkan i Stockholm för att minnas krigets barn både igår och idag. Väl medvetna om att barnens behov av att stöd från omvärlden är stort.

Riksförbundet Finska Krigsbarn i Sverige har tagit initiativet till ”En dag för krigets barn”. Den infaller den 20 november, samma datum som FN:s generalförsamling 1989 antog konventionen om barnens rättigheter. Förbundet vill lyfta fram barnens situation i krigsdrabbade länder och regioner. Riksförbundet vill med medlemmarnas egna kunskaper och erfarenheter även stödja dagens krigsbarn. Den 20 november blir en återkommande påminnelse om barnens behov av stöd och vänner. VI vill visa att vi bryr oss!

 Riksförbundets medlemmar beslutade på riksmötet i maj 2013 – enligt Vieno Mårtenssons motion - att ”En dag för krigets barn” ska äga rum den 20 november. Förbundet strävar efter att få uppmärksamhet för barn som dabbats av krig på olika sätt. På plats fanns STV2 och Finlands Reklam-TV, svenska tidningar,  samt SR:s  ryskspråkiga redaktion.

 Efter en kort stämningsfull gudstjänst ledd av kyrkoherde Karl-Erik Nylund framförde representanter för Finlands ambassad, riksdagen och Riksförbundet Finska krigsbarn sitt stöd för krigets barn. Representanterna var minister Mikael Antell, riksdagsman Pyry Niemi och riksförbundets ordförande Irja Olsson. Minister Antell berättade att Finlands ambassad bjuder oss till sina lokaler på nästa års krigsbarnets dag, Riksdagsman Pyry Niemi bjöd krigsbarnen till en rundtur i riksdagen.

 Musiken och den ensamma flöjten i kyrkan följde oss bildligt talat till gården där Hilkka Mälarstedt lade blommor vid de i krigen 1939-1945 stupades minnesmärke. Sinikka Stymne presenterade projektgruppen och tackade församlingen för generositet och Finlandsambassad för deras stöd. Hon läste också sin dikt ”Till krigsbarnet”( som hon skrev till invigningen av minnesplattan 19.9.1999 på Skeppsbron i Stockholm).

Vi njöt av kaffet och tårtan som finska församlingen bjöd på. Stämningen var hjärtlig!Kollekten som samlades under kaffestunden går till de syriska barnen.

Samtalsämnen var många. Vi pratade bland annat att även engelsmännen firar dagen, redan andra året i rad, i Westminster Abbey i London, att de försöker göra minnesdagen till en nationell dag och föra förslaget vidare till EU. Och att RFK:s projektgrupp redan i december börjar arbetet med nästa års minnesdag.

Snöbollen är i rullning

Förbundet hoppas kunna engagera andra föreningar och organisationer i Sverige och i världen för att uppmärksamma dagen. Därför är det viktigt att alla redan nu för in dagen i kalendern och samlar ihop människor på sin ort för att visa att de bryr sig! Finska församlingen och Finlands ambassad är positivt inställda till och stöder Riksförbundets verksamhet i Stockholm vilket vi är tacksamma för. Förbundets förhoppning är att få in dagen i den svenska almanackan.

Artiklar om den 20 november kommer att nå grupper i Sverige, Finland, England, Holland och många andra länder. Vi hoppas att organisationer vi informerar i andra länder för budskapet vidare. Riksförbundet har varken pengar eller personal, men vi får stöd och vi har ett stort hjärta!

endagfor

Sinikka Stymne

 

Historisk tillbakablick om ”En dag för krigets barn”

 

För 70 år sedan, under andra världskriget 1939-45, sändes närmare 80 000 finska krigsbarn till framförallt Sverige men också till Norge och Danmark. Idag finns i Finland föreningar för de evakuerades och civila veteranernas barn, tyska soldaternas barn, civila krigsfångarnas barn och de krigsvärnlösa som förlorade en eller båda föräldrar i kriget.

För 70 år sedan flyttades miljontals barn i hela Europa från sina hem undan krigets fasor, antingen ut på landet till tryggare områden i sina egna hemländer eller till andra länder och världsdelar som inte var lika hårt drabbade av kriget. I många Europeiska länder har dessa före detta krigsbarn organiserat sig i föreningar och förbund för att bearbeta sina minnen och öden. Minnesdagen äger rum även i Westminster Abbey i London, andra året i rad.

 

Dessvärre pågår i världen fortfarande krig och konflikter som försätter barn i liknande känslolägen och separationstrauman. Hur många barn som drabbats av krig och konflikter finns i Europa, ja i hela världen? Hur många saknar en nära människa att ty sig till, någon som bryr sig och ger kontinuitet i livet. De barnen räknas i miljoner.

 

 

projektgruppen_2

Projektgrupp inom RFK; En dag för krigets barn:

Sinikka Ortmark Stymne, projektledare. Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen . Mobil 073 618 02 96.
Irja Olsson, förbundsordförande i Riksförbundet Finska Krigsbarn, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Hilkka Mälarstedt, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Sven-Olof Larssons Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Vieno Mårtensson, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

Senast uppdaterad ( 2013-11-29 16:56 )