Krigsbarn i litteraturen

Det finns numera mycket litteratur av och om krigsbarn. Såväl i Sverige som i Finland utkommer årligen självbiografiska arbeten på svenska eller finska. De finska krigsbarnen liv har blivit förmål för åtskilliga studier allt från enkla uppsatser av högstadieelever via betygsuppsatser och akademiska arbeten till doktorsavhandlingar. Mera slumpvis har hittats enstaka artiklar i hembygslitteratur eller folklivsskildringar. RFK:s redaktör började någon gång vid millenieskiftet att sammanställa en bibliografi som inledningsvis innehöll några tiotal titlar. Nu (2010) omfattar bibliografin mer än 310 svenska och finska titlar och dessutom redovisas litteratur om krigsbarn från andra länder och andra tider än åren 1939-1945. Bibliografin innehåller också material i andra former såsom talböcker, filmer, teater mm.

Litteraturlistor hittar du under rubriken Bibliografi här till vänster.

Senast uppdaterad ( 2010-10-19 11:36 )