KRIGSBARNEN I FINLAND

Krigsbarnen är organiserade i flera lokala föreningar, som stöds av Centralförbundet för Finlands krigsbarnsföreningar rf. I Finland finns också de närbesläktade organisationerna för från avträdda områden evakuerade barn, för s.k. krigsvärnlösa (fader-/föräldralösa) och för barn till tyska soldater.

Visa # 
# Länk Träffar
1   Link   Centralförbundets hemsida
2846
2   Link   Evakuerade barn
3120
3   Link   Fader-/föräldralösa Krigsvärnlösa
2700
4   Link   Tyska soldaters barn i Finland
2522